MarcinPaul.pl

Archiwum z miesiąca Kwiecień 2012

Kwi/12

12

Cena brutto/netto produktu

Bardzo prosty sposób na wyświetlenie ceny produktu netto lub brutto:

echo Mage::helper('tax')->getPrice($_product,$_product->getFinalPrice(),true);

Pierwszym parametrem funkcji getPrice() jest obiekt produkt ($_product), drugim rodzaj ceny (np.: getFinalPrice(), getSpecialPrice(), getPrice()), ostatnim logiczne true/false (true dla ceny brutto, false dla ceny netto).
Cenę można bardzo łatwo odpowiednio sformatować np. za pomocą funkcji PHP number_format().

·

Prosty sposób na wyświetlanie cen produktów (dla dowolnej kolekcji, w dowolnym miejscu) wraz z zachowaniem Magento’wego formatowania (zaokrąglenie, cena normalna, cena promocyjna):

$theProductBlock = new Mage_Catalog_Block_Product;
echo $theProductBlock->getPriceHtml($_product);

Tworzymy instancję dla bloku produktu Mage_Catalog_Block_Product i wywołujemy funkcję getPriceHtml z tej instancji dla obiektu produkt ($_product).

·