MarcinPaul.pl

Archiwum z miesiąca Czerwiec 2011

Ostatnio chcąc szybko dodać grafikę do wpisu na blogu (short content i content) pojawił się problem z poprawnym wyświetleniem jej na stronie (frontendzie), mimo, że w panelu administracyjnym (backendzie) wszystko ładowało się OK.

Aby rozwiązać problem należy w panelu administracyjnym w zakładce ‚System –> Konfiguracja –> Zarządzanie zawartością –> Opcje WYSIWYG’ ustawić opcję ‚Use Static URLs for Media Content in WYSIWYG for Catalog‚ na ‚Tak‚ (edytor ma używać statycznych adresów URL dla plików media).

Następnie należy w plikach konfiguracyjnych samego Bloga ‚/app/code/community/AW/Blog/Block/Blog.php‚ oraz ‚/app/code/community/AW/Blog/Block/Cat.php‚ zmienić linijkę:

if(Mage::getStoreConfig(AW_Blog_Helper_Config::XML_BLOG_USESHORTCONTENT) && strip_tags(trim($item->getShortContent()))) {

na:

if(Mage::getStoreConfig(AW_Blog_Helper_Config::XML_BLOG_USESHORTCONTENT) && trim($item->getShortContent())) {

W ten sposób została usunięta funkcja PHP strip_tags, która kasowała znaczniki HTML z pola short content i content.

Rozwiązanie działa pod Magento 1.3.x, 1.4.x oraz 1.5.x.

·